adres email

Tel.+48 22 882 54 56

Ikonka certyfikatu ISO 9001
CMMS plan9000.net na tablecie, komputerze i smartfonie

Polski system CMMS plan9000.net (Computerised Maintenance Management System) to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie wspomagające działania służb utrzymania ruchu, wspierające zarządzanie serwisem, gospodarką remontową i inwestycjami.

System charakteryzuje się następującymi cechami:

Zaawansowana funkcjonalność CMMS.

Funkcjonalność systemu plan9000.net obejmuje informacje o nadzorowanej infrastrukturze (ewidencja urządzeń), zarządzanie pracami, zasobami i związanymi z nimi kosztami oraz umożliwia analizę zgromadzonych danych pod kątem optymalizacji organizacyjnej i kosztowej (więcej...).

Pulpit systemu CMMS plan9000.net

Nowoczesny i przyjazny interface.

Każdy użytkownik buduje indywidualny, aktywny pulpit aplikacji zapewniający dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji systemu CMMS. Dane mogą być prezentowane w wybranym zakresie i układzie, w atrakcyjnej formie wizualnej, z możliwością wyróżniania sytuacji nietypowych lub wymagających interwencji. Definiowane przez użytkownika wskaźniki mogą być prezentowane na pulpicie w postaci zegarów.

Mobolny system CMMS plan9000.net na tablecie, komputerze, smartfonie

Pełna mobilność.

System zapewnia dostęp do zasobów CMMS z każdego miejsca, przy użyciu dowolnego urządzenia z przeglądarką, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Pełna funkcjonalność dostępna jest zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i tabletach i smartfonach (więcej...). Użytkownicy mogą być aktywnie powiadamiani o istotnych wydarzeniach poprzez email i SMS, a zdjęcia wykonywane za pomocą smartfonu mogą ilustrować zgłoszenia i dokumentować prace.

Fragmenty puzle

Elastyczność, łatwość rozwoju oraz możliwości integracji.

Konstrukcja systemu daje duże możliwości dostosowania standardowej funkcjonalności CMMS do indywidualnych potrzeb klienta. Zastosowana technologia umożliwia integrację z innymi systemami w przedsiębiorstwie (np. ERP, MES) oraz pozwala działać w oparciu o preferowaną przez użytkownika platformę bazodanową. Firma 4TECH zapewnia stały i dynamiczny rozwój systemu.

Wykres Pareto w systemie CMMS plan9000.net

Raporty i analizy.

Zaawansowany interface użytkownika umożliwia analizę danych CMMS i ich eksport do arkuszy kalkulacyjnych w celu dalszej obróbki. System plan9000.net wyposażony jest w mechanizm raportowy umożliwiający wyliczanie wskaźników istotnych w utrzymania ruchu (m. in. MTBF, MTTF, MTTR), analizy awarii i przestojów, wykorzystania zasobów i ich kosztów.

CMMS plan9000.net - graficzne przedstawienie trzech warstw systemu: prezentacji, aplikacji i danych

Nowoczesna architektura.

System wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i zbudowany jest w architekturze trójwarstwowej. Każda z warstw (interface użytkownika, przetwarzanie danych i składowanie danych) może być realizowana na różnych, dostosowanych do potrzeb użytkownika platformach sprzętowo-programowych. Taka konstrukcja ułatwia zarządzanie systemem CMMS oraz umożliwia przechowywanie danych zarówno na serwerach klienta, jak i w środowiskach rozproszonych (w chmurze). Wykorzystanie "chmury" - udostępnionych poprzez sieć internetową serwerów aplikacji - pozwala na pracę w systemie bez angażowania własnych zasobów IT (w modelu SaaS - oprogramowanie jako usługa).