CMMS adres email

Tel.+48 22 882 54 56

Ikonka certyfikatu ISO 9001
CMMS plan9000.net na tablecie, komputerze i smartfonie

System CMMS plan9000.net

Polski system CMMS plan9000.net (Computerised Maintenance Management System) to nowoczesne i mobilne oprogramowanie dla działów wsparcia technicznego, wspomagające wszystkie procesy utrzymania ruchu, takie jak prace prewencyjne i awaryjne, zarządzenie magazynem technicznym, personelem i podwykonawcami, a także optymalizację wykorzystania urządzeń i obiektów technicznych.

System CMMS plan9000.net wyróżnia:


Logo modułu urzadzenia Logo modułu prace Logo modułu projekty Logo modułu personel Logo modułu koszty Logo modułu magazyn

Zaawansowana funkcjonalność CMMS

Funkcjonalność systemu CMMS plan9000.net obejmuje informacje o nadzorowanej infrastrukturze (ewidencja urządzeń), zarządzanie pracami, zasobami i związanymi z nimi kosztami oraz umożliwia analizę zgromadzonych danych pod kątem optymalizacji organizacyjnej i kosztowej (więcej...).

Pulpit systemu plan9000.net

Nowoczesny i przyjazny interface

Każdy użytkownik buduje indywidualny, aktywny pulpit aplikacji zapewniający dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji systemu CMMS. Dane mogą być prezentowane w wybranym zakresie i układzie, w atrakcyjnej formie wizualnej, z możliwością wyróżniania sytuacji nietypowych lub wymagających interwencji. Definiowane przez użytkownika wskaźniki mogą być prezentowane na pulpicie w postaci zegarów. Najczęściej realizowane procesy mogą być rejestrowane z pomocą "asystentów" prowadzących uzytkownika. (więcej...).

Mobilny system CMMS plan9000.net

Pełna mobilność

System zapewnia dostęp do zasobów CMMS z każdego miejsca, przy użyciu dowolnego urządzenia z przeglądarką lub poprzez aplikację mobilną. Pełna funkcjonalność systemu dostępna jest zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i tabletach i smartfonach (więcej...). Użytkownicy mogą być aktywnie powiadamiani o istotnych wydarzeniach poprzez email i SMS, a zdjęcia wykonywane za pomocą smartfonu mogą ilustrować zgłoszenia i dokumentować prace.

Fragmenty puzle

Elastyczność, łatwość rozwoju oraz możliwości integracji

Konstrukcja systemu daje duże możliwości dostosowania standardowej funkcjonalności CMMS do indywidualnych potrzeb klienta. Zastosowana technologia umożliwia integrację z innymi systemami w przedsiębiorstwie (np. ERP, MES) oraz pozwala działać w oparciu o preferowaną przez użytkownika platformę bazodanową. W pracy z system mogą być wykorzystywane kody kreskowe i kody QR. Firma 4TECH zapewnia stały i dynamiczny rozwój systemu, uwzględniając w nim postulaty użytkowników.

Wykres Pareto w systemie plan9000.net

Raporty i analizy

Zaawansowany interface użytkownika umożliwia analizę danych CMMS i ich eksport do arkuszy kalkulacyjnych w celu dalszej obróbki. System plan9000.net wyposażony jest w mechanizm raportowy umożliwiający wyliczanie wskaźników KPI istotnych w utrzymania ruchu (m. in. MTBF, MTTF, MTTR), analizy awarii i przestojów, wykorzystania zasobów i ich kosztów. Pozwala też generować karty TPM dla urządzeń.

CMMS plan9000.net - dostępny w chmurze

Nowoczesna architektura

Zastosowane rozwiązania technologiczne ułatwiają zarządzanie systemem i pozwalają elastycznie dostosowywać go do potrzeb klienta. Serwer systemu może być zainstalowany zarówno w zasobach własnych przedsiębiorstwa, jaki w środowiskach rozproszonych (w chmurze). Wykorzystanie "chmury" - udostępnionych poprzez sieć internetową serwerów aplikacji - umożliwia pracę w systemie CMMS bez angażowania własnych zasobów IT w modelu SaaS - oprogramowanie jako usługa. Zastosowanie tego modelu znacznie skraca czas potrzebny na wdrożenie oraz istotnie obniża późniejsze koszty utrzymania systemu.