adres email

Tel.+48 22 882 54 56

Ikonka certyfikatu ISO 9001
Personel
Personel

Moduł "Personel" - CMMS plan9000.net

Ewidencja pracowników, ich kompetencji oraz rejestracja czasu pracy w ramach zleceń.

Podstawą działania każdej organizacji są ludzie. To oni i ich zaangażowanie zapewniają sprawne działanie każdej komórki w przedsiębiorstwie. W ewidencji pracowników w systemie plan9000.net , poza podstawowymi informacjami o pracownikach, przechowywane mogą być też ich kwalifikacje. Zarejestrowane umiejętności i uprawnienia pozwalają na wyszukiwanie osób o pożądanych kompetencjach do wykonywania pojawiających się zadań. Umożliwiają także wyszukiwanie osób, które powinny odnowić posiadane certyfikaty.

Kartoteka osób

W systemie plan9000.net lista pracowników zawiera podstawowe informacje dotyczące poszczególnych osób, miejsca ich zatrudnienia oraz stanowiska, które zajmują. Ułatwia także kontakt z poszczególnymi osobami dzięki danym kontaktowym np. numer telefonu i adres e-mail.

Kartoteka pracowników

Karty pracy

Karta pracy pozwala na przypisanie czasu pracy pracownika do konkretnych prac (zleceń) z uwzględnieniem ilości godzin nadliczbowych i w porze nocnej. Rozpisane w ten sposób godziny pracy zasilają moduł kadrowo - płacowy systemu ERP. Są one również automatycznie przypisane jako koszty robocizny w zleceniach.

Karta czasu pracy poszczególnych pracowników

Certyfikaty i umiejętności

Ważnymi informacjami dotyczącymi pracowników są posiadane przez nich umiejętności i uprawnienia. W systemie plan9000.net do osób zatrudnionych przypisane są certyfikaty pracowników wraz z okresem ich obowiązywania. Informacje o  certyfikatach mogą służyć do zadawania zapytań do bazy danych i wyszukiwania pracowników o konkretnych uprawnieniach.

Ewidencja certyfikatów posiadanych przez pracowników
Ikonka odwołująca do modułu projekty i budżety Ikonka odwołująca do modułu koszty i nakłady