adres email

Tel.+48 22 882 54 56

Ikonka certyfikatu ISO 9001
Hala magazynowa
Magazyny

Moduł "Magazyn i Zamówienia" - CMMS plan9000.net

Magazyn techniczny i dokumenty magazynowe. Zamówienia do firm zewnętrznych.

Najważniejszym zadaniem służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie jest zapewnienie ciągłości pracy maszyn, ograniczenie ewentualnych przestojów oraz jak najszybsza eliminacja awarii. W wykonaniu tego zadania pomocna jest informacja o dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w magazynach technicznych. W systemie plan9000.net informacja taka jest łatwo dostępna i bardzo szczegółowa. Równie istotna jest możliwość sprawnego zamówienia usługi eliminującej awarię lub zapobiegającej jej wystąpieniu. W tym przypadku pomocny okazuje się rejestr prowadzony w systemie ułatwiający zlecanie zamówień.

Zapasy w magazynach

W systemie plan9000.net przechowywane są nie tylko stany magazynowe poszczególnych indeksów materiałowych, ale także lokalizacje, wersje, a nawet numer seryjny. Lokalizacja poszczególnych części może odnosić się do konkretnego miejsca na półce w regale. System umożliwia również tworzenie dokumentów magazynowych stanowiących potwierdzenie przyjęcia lub wydania części i materiałów z magazynu. Na podstawie tych dokumentów na bieżąco aktualizowane są stany magazynowe. Zdefiniowane stany minimalne i maksymalne pomagają zarządzać zakupami do magazynu. Wydanie części na potrzeby zleconych prac automatycznie przyporządkowuje im koszty materiałów.

Tabela z listą zapasów magazynowych

Zamówienia

W procesie eksploatacji urządzeń niektóre prace mogą być zlecane wykonawcom zewnętrznym. W systemie plan9000.net prowadzony jest rejestr kontrahentów zawierający podstawowe informacje o zasadach współpracy. W oparciu o ten rejestr mogą być przygotowywane i wysyłane do podwykonawców zamówienia na usługi oraz odnotowywany stan ich realizacji.

Lista zamówień i kontrahentów
Ikonka odwołująca do modułu koszty i nakłady Ikonka odwołująca do modułu urządzenia