adres email

Tel.+48 22 882 54 56

Ikonka certyfikatu ISO 9001
Części maszyny
Urządzenia

Moduł "Urządzenia" - CMMS plan9000.net

Szczegółowy opis urządzeń wraz z ich charakterystyką i strukturą.

W każdym przedsiębiorstwie podstawą sprawnego zarządzania parkiem maszynowym jest ewidencja urządzeń. Zawiera maksymalnie dużo informacji o posiadanych urządzeniach. To łatwy i szybki dostęp do takich informacji jak numer ewidencyjny, stan techniczny urządzenia, lokalizacja, lista części zamiennych do urządzenia, struktura. System plan9000.net umożliwia katalogować wszystkie maszyny, obiekty, instalacje, urządzenia, sprzęt, narzędzia, AKP itd. W ramach ewidencji widoczne są również dane związane z historią urządzenia pochodzące z innych miejsc w systemie – zgłoszenia, zlecenia, zamówienia. Dzięki informacją o planowanych pracach przypisanych do urządzenia można określić ich dyspozycyjność w określonym czasie. Dodatkowo do każdego urządzenia można podpiąć kalendarz nominalnego czasu pracy. Dane te są przydatne przy wyliczaniu wskaźników TPM.

Ewidencja urządzeń

Wszystkie dane dotyczące urządzeń mogą być przedstawiane na wiele sposobów. Jednym z nich jest prezentacja danych o maszynach, obiektach, instalacjach, przyrządach, narzędziach itp. w formie listy. Zawiera ona opis poszczególnych egzemplarzy urządzeń, informuje o statusie danego urządzenia, o jego lokalizacje i parametrach technicznych.

Taberyczna lista ewidencji urządzeń

Struktura urządzenia

W systemie istnieje możliwość tworzenia wielu równoległych struktur urządzenia, ale każda z nich może posłużyć innym celom i innym użytkownikom. W strukturze technicznej ewidencjonowane są wszystkie urządzenia i obiekty z zaznaczeniem faktu nadrzędności jednego z urządzeń nad innymi.

System plan9000.net: Tabela przedstawiająca opis i status urządzenia

Struktura funkcjonalna

Inna struktura pozwala tworzyć bardziej ogólne obiekty nie opierając się na konkretnych egzemplarzach urządzeń (np. linia produkcyjna i jej poszczególne funkcje).

System dla UR plan9000.net: Tabela przedstawiająca strukturę funkcjonalną
Ikonka odwołująca do magazynu i zamówień Ikonka odwołująca do modułu prace