adres email

Tel.+48 22 882 54 56

Ikonka certyfikatu ISO 9001
Moduł systemu CMMS plan9000.net: Projekty.

Ułatwienia w systemie CMMS plan9000.net

System CMMS plan9000.net jest stale rozwijany. Kładziemy szczególny nacisk na rozwój ergonomii i czytelności informacji. Ze względu na zaawansowaną funkcjonalność systemu plan9000.net i rozbudowane zakresy danych przygotowaliśmy dla mniej wprawnych użytkowników uproszczone sposoby pracy z systemem. Najczęściej wykorzystywane procesy mogą być rejestrowane z pomocą "asystentów". Działanie asystenta polega na zbieraniu niezbędnych danych i automatycznym przygotowaniu odpowiednich zapisy w systemie.

Ikona asystenta dodaj zgłoszenie

Asystent "Dodaj zgłoszenie"

Asystent służy do dodawania nowych zgłoszeń w systemie. Użytkownik uzupełnia kilka pojedynczych pól, by zapisać zgłoszenie usterki lub awarii w systemie. Dodatkowo może dodać notatkę lub załączyć zdjęcie zrobione smartfonem.

Ikona asystenta podejmij zgłoszenie

Asystent "Podejmij zgłoszenie"

Asystent pomaga podjąć nierozpatrzone zgłoszenia i tworzy dla nich prace. Użytkownik wybiera zgłoszenie, które nie ma jeszcze powiązanego ze sobą prac. Następnie dodaje czynność i status dodawanych prac. System zapisuję prace. Użytkownik może rozpocząć rejestracje czasu pracy za pomocą przycisku Rejestruj czas pracy. Dodatkowo może skorzystać z asystenta Pobierz materiały.

Ikona asystenta realizuj plan

Asystent "Realizuj plan"

Asystent służy do rozpoczęcia prac planowych. W pierwszym kroku użytkownik wybiera zaplanowaną prace na przykład: przegląd, konserwacje. W kolejnych krokach użytkownik zaznacza: daty realizacji wynikające z planu, osobę odpowiedzialną i status prac. Po wypełnieniu wszystkich pól, prace są zapisywana w systemie.

 System CMMS plan9000.net: Realizuj plan Ikona asystenta zakończ aktywność

Asystent "Zakończ aktywność na zleceniu"

Asystent ułatwia zakończenie rejestracji czasu pracy zalogowanego użytkownika. System wyświetla prace, w których użytkownik ma rozpoczętą aktywność. W jednym kroku użytkownik kończy swoją aktywność na pracach.

Ikona asystenta zakończ zlecenie

Asystent "Zakończ zlecenie"

Asystent pomaga zamykać wykonane prace. Użytkownik wybiera prace, które są zaakceptowane, ale nie wykonane. Możne podać date realizacji prac, zanotować przestój urządzenia związanego z realizacją prac oraz zakończyć wszystkie aktywności związane z pracami.

Ikona asystenta Zaplanuj robociznę

Asystent "Zaplanuj robociznę"

Asystent służy do planowania prac dla zespołu pracowników. Użytkownik wybiera odpowiedni zespół. Następnie zaznacza prace i termin realizacji zadań. Na graficznym kalendarzy może wskazać godziny planowanych prac i zapisuje zmiany.

Ikona asystenta Pobiarz materiały

Asystent "Pobierz materiały"

Asystent służy do pobierania materiałów do realizacji prac z magazynu. Asystent jest powiązany z obsługą czytników specjalizowanych kodów QR i NFC, jaki i zwykłych smartfonów. Użytkownik wybiera prace, dla których chce pobrać materiały z magazynu. W kolejnym kroku zaznacza potrzebne materiały do realizacji prac i tworzy nowy dokument magazynowy.