CMMS adres email

Tel.+48 22 882 54 56

Ikonka certyfikatu ISO 9001
CMMS plan9000.net na tablecie, komputerze i smartfonie

Harmonogramowanie przeglądów

Harmonogram przeglądów to lista zadań do wykonania, zaplanowana przez pracowników służb utrzymania ruchu dla maszyn i urządzeń do wykonania w określonych odstępach czasowych, np. co 2 tygodnie, miesiąc, pół roku. Harmonogram może być prezentowany w formie listy lub interaktywnego kalendarza, co ułatwia lepsze zarządzanie planowanymi pracami.

Oferujemy profesjonalną pomoc w instalacji systemu do harmonogramowania przeglądów dla Twojej firmy. Mamy wieloletnie doświadczenie w systemach ułatwiających pracę przedsiębiorcom. Decydując się na wybór systemu, zyskujesz wiele istotnych korzyści, które pozytywnie wpłyną na efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Specjalizujemy się w systemach CMMS od 1995 roku, stale je rozwijamy i udoskonalamy. Mamy klientów, z którymi współpracujemy już ponad 20 lat!

Jak działa system do harmonogramowania przeglądów?

System do harmonogramowania przeglądów to nieoceniona pomoc dla przedsiębiorcy mającego pod nadzorem maszyny produkcyjne. System przypomina o ważnym przeglądzie, czy inspekcji. Pozwala na monitorowanie zadań prewencyjnych, czy wykonano je w określonym terminie. System daje również możliwość wykonania list kontrolnych, które usprawnią inspekcję i uporządkują dokumentację przeglądów. Posługiwanie się powyższym systemem zapewnia wysoką dostępność maszyn i urządzeń, co ogranicza straty w pracy przedsiębiorstwa. System do harmonogramowania przeglądów automatycznie generuje zlecenia konserwacyjne w odpowiednim terminie, powiadamia o zbliżających się przeglądach oraz generuje raporty z przeglądów. System wspomaga rejestracje awarii i usuwanie usterek, a także zapewnia informacje o dostępności części zapasowych w magazynach technicznych oraz urządzeń i materiałów potrzebnych przy realizacji planów produkcyjnych. Bardzo łatwa w obsłudze funkcja automatycznego planowania przeglądów i remontów maszyn oraz urządzeń umożliwia tworzenie przejrzystych harmonogramów (prezentowanych tabelarycznie lub graficznie). Dysponujemy doświadczeniem we wdrażaniu największych projektów CMMS w Polsce!

Co to jest harmonogramowanie przeglądów?

Harmonogramowanie przeglądów jest kluczowe dla utrzymania sprzętu i maszyn w odpowiednim stanie. Regularne przeglądy pozwalają na wykrycie drobnych usterek i ich naprawę, zanim doprowadzą one do poważniejszych problemów, co z kolei może skutkować kosztownymi naprawami lub nawet całkowitym zniszczeniem maszyny.

System do harmonogramowania przeglądów stanowi narzędzie, które pozwala na zarządzanie procesem przeglądów w sposób bardziej efektywny i zorganizowany. Dzięki takiemu systemowi można uniknąć opóźnień w przeglądach, zapewnić ciągłość procesów produkcyjnych i zwiększyć bezpieczeństwo pracy.

Przegląd maszyn - kiedy i jak często go przeprowadzać?

Harmonogram przeglądów powinien zostać ustalony na podstawie specyfikacji technicznej danego urządzenia oraz na podstawie doświadczenia operatorów. Przegląd powinien być przeprowadzany regularnie, w zależności od charakteru i rodzaju maszyny oraz jej intensywności eksploatacji.

Niektóre maszyny wymagają przeglądu co kilka miesięcy, inne - co rok. Przykładowo, w przypadku urządzeń hydraulicznych zaleca się przeprowadzanie przeglądów co 5000 godzin pracy, a w przypadku urządzeń mechanicznych - co 2000 godzin pracy. Cykl przeglądów powinien być ustalony na podstawie specyfikacji producenta maszyny lub na podstawie doświadczenia operatorów. Planowanie przeglądów powinno być przemyślane i oparte na analizie kosztów oraz ryzyka awarii.

Program do harmonogramowania przeglądów

Aby ułatwić i usprawnić proces harmonogramowania przeglądów, warto skorzystać z dedykowanego programu. W ofercie plan9000 jest moduł do harmonogramowania przeglądów, który pozwala na:

  1. Utworzenie planu przeglądów - w programie można ustawić daty przyszłych przeglądów oraz wskazać, które maszyny wymagają przeglądu w danym terminie.
  2. Przypisanie odpowiedzialności - w programie można określić, kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie przeglądu danego urządzenia oraz kto ma zadanie monitorować postęp prac.
  3. Monitorowanie postępu prac - w programie można śledzić, jakie prace zostały wykonane, a jakie jeszcze pozostały do zrobienia.
  4. Generowanie raportów - program umożliwia generowanie raportów dotyczących wykonanych prac oraz wskazujących na ewentualne problemy, które wymagają naprawy.

W programie można także ustawić powiadomienia o terminach przeglądów, co ułatwia przypomnienie o konieczności przeprowadzenia przeglądu w odpowiednim czasie. Plan9000.net oferuje również możliwość monitorowania kosztów ich przeprowadzenia.

Program do harmonogramowania przeglądów

Harmonogramowanie przeglądów to proces planowania i organizowania regularnych przeglądów i kontroli, mających na celu zapewnienie, że wykorzystywane narzędzia, urządzenia i maszyny są w dobrym stanie technicznym i bezpieczne do użytku. Poprzez regularne przeglądy, można wykryć i naprawić problemy zanim staną się poważnymi i potencjalnie niebezpiecznymi. Harmonogramowanie przeglądów obejmuje również określenie częstotliwości przeglądów, odpowiedzialności za ich przeprowadzenie, kosztów z nimi związanych oraz dokumentacji związanej z przeglądami. Jest to kluczowy element w utrzymaniu bezpiecznych i sprawnych urządzeń, a także minimalizacji ryzyka awarii i wypadków.