adres email

Tel.+48 22 882 54 56

Ikonka certyfikatu ISO 9001
Moduł systemu plan9000.net: Projekty
Projekty

Moduł "Projekty" - CMMS plan9000.net

Złożone przedsięwzięcia i ich budżety

Istotnym elementem w pracach związanych z utrzymaniem ruchu jest planowanie projektów, które mają być realizowane w przyszłości. System plan9000.net obsługuje takie procesy, a także umożliwia śledzenie postępów prac oraz realizacji efektów rzeczowych. Informacje o projektach obejmują podstawowe dane, jak nazwa projektu czy termin realizacji, szczegółowe opisy i powiązane dokumenty. W projekcie mogą też rejestrować przewidziane nakłady finansowe, czyli budżet na jego realizację. Projekty mogą mieć różny charakter - od zadań bieżących, takich jak eksploatacja urządzeń, przez planowane remonty, aż po złożone przedsięwzięcia inwestycyjne. Realizacja projektów polega na wykonywaniu składowych działań, notowanych w systemie jako zlecenia. Wykonaniu zleceń towarzyszą koszty obciążające projekt. W projekcie dostępne są informacje o podjętych działaniach (zleceniach), stanie realizacji nakładów finansowych, a także o środkach pozostałych do dyspozycji lub przekroczeniach założonego budżetu. Dostęp do poszczególnych projektów może być ograniczony dla wybranych osób – zależnie od ich kompetencji.

Lista projektów

Realizowane lub planowane przedsięwzięcia zdefiniowane w systemie przedstawione są w formie listy projektów zawierającej podstawowe informacje dotyczące poszczególnych prac.

System CMMS: Tabela z listą projektów

Harmonogram projektów

Planowane i realizowane projekty mogą być przedstawione w postaci graficznego, interaktywnego harmonogramu projektów. Taka forma prezentacji pozwala łatwo ocenić stan realizacji i współzależności czasowe pomiędzy projektami. Umożliwia także wprowadzenie niezbędnych korekt.

Graficzny harmonogram planowanych i realizowanych projektów

Podprojekty

Projekt może być złożony z mniejszych projektów, zwanych podprojektami. Podział może być zagłębiony, to znaczy podprojekt może być rozbity na jeszcze mniejsze projekty. W zakładce podprojekty prezentowana jest powstała w ten sposób drzewiasta struktura projektu wraz z podstawowymi informacjami o jego składowych.

Przykładowe podprojekty przedsiębiorstwa

Podokresy

Zaplanowana realizacja projektu może być podzielona na podokresy rozliczeniowe, na przykład miesiące lub kwartały. W kolejnych podokresach mogą być planowane nakłady finansowe, można także kontrolować ich wydatkowanie.

Przykładowe podokresy rozliczeniowe projektów
Ikonka odwołująca do modułu prace Ikonka odwołująca do modułu personel