CMMS adres email

Tel.+48 22 882 54 56

Ikonka certyfikatu ISO 9001
CMMS plan9000.net na tablecie, komputerze i smartfonie

Utrzymanie ruchu

System służby utrzymaniu ruchu w przedsiębiorstwie. Dotyczy to niemal wszystkich aspektów funkcjonowania firmy. Samo utrzymanie ruchu, choć koncentruje się na zagadnieniach związaniem z dostępnością systemów technicznych i maszyn w produkcji, przy jednoczesnej kontroli nad kosztem ich eksploatacji, dotyczy również komunikacji wewnętrznej w firmie, czy choćby obiegu dokumentów. Odpowiedni program do utrzymania ruchu pozwala więc zwinnie i efektywnie zarządzać firmą, a dzięki zmniejszeniu liczby awarii i czasu nieplanowanych przestojów, koordynować prace związane zarówno z produkcją, jak i spedycją, czy sprzedażą. System pozwala także na analizę punktów krytycznych w przedsiębiorstwie, dzięki czemu masz wpływ na ograniczenie ilości awarii i sprzyja zwiększeniu wydajności produkcyjnej, ale także i usługowej.

Systemy EAM - samodzielne utrzymanie ruchu

Programy CMMS, inaczej systemy EAM pozwalają na samodzielne utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie bez konieczności jego outsourcingu. Przekierowanie utrzymania ruchu na zewnętrznego dostawcę usług stało się dość modne, gdyż kojarzone było z możliwością skupienia się organizacji na jej głównych celach. Jednak jest to rozwiązanie kosztowne, a w dłuższej perspektywie może okazać się dość ryzykowne. Program CMMS i utrzymanie ruchu przez kadrę zarządzającą daje pełną kontrolę nad przebiegiem prac w firmie, nad jej finansami i personelem. Systemjest jednorazowym wydatkiem, w przeciwieństwie do stale opłacanego outsourcingu, dzięki czemu daje realne korzyści finansowe Twojej firmie. Wystarczy odpowiednio przeszkolić kadrę, dysponować odpowiednie osoby, których zadania będą się koncentrowały na analizie danych z programu CMMS. Utrzymanie ruchu za pomocą systemu EAM jest łatwe i przejrzyste. Daje duże możliwości zarówno kontroli realizacji zadań, jak i pełnego wglądu w postępy prac. Dzięki temu samodzielnie możemy szybko wychwytywać pojawiające się problemy i reagować na nie. Jest to również znacznie bezpieczniejsze rozwiązanie dla firmy niż zlecenie utrzymania ruchu podmiotom zewnętrznym, nawet tym najbardziej doświadczonym. Dodatkowo otrzymujesz pewność, że za to zadanie w Twojej firmie odpowiadają osoby, które najlepiej znają jej specyfikę, potrzeby, możliwości i strukturę. Komputerowy system to więc nie tylko oszczędność pieniędzy, ale też czasu potrzebnego na wdrożenie osób spoza środowiska.

Spersonalizowany CMMS - utrzymanie ruchu na podstawie Twoich potrzeb

Systemy EAM pozwalają na utrzymanie ruchu poprzez skupienie się na konkretnych potrzebach firmy. To Ty decydujesz, z jakich modułów będzie się składał program CMMS i jakie dane do analizy będzie generował, aby zapewnić Ci skuteczne i ekonomiczne utrzymanie ruchu. Dzięki temu nie tracisz czasu na rozdrabnianie się pracowników na zadania niezwiązane z Twoją działalnością. Jest to rozwiązanie zdecydowanie utrzymane w duchu SMART - pozwala na konkretne, zoperacjonalizowane i dążące bezpośrednio do celu działania. Dobrze zarządzane przedsiębiorstwo nie generuje strat. Jednak aby takim było, to właśnie utrzymanie ruchu powinno być na najwyższym poziomie. Skoncentrowanie go na CMMS znacząco wspiera pracę kadry zarządzającej, pozwala jej na stały, niemal nieprzerwany dostęp do danych, za które odpowiadają. Szczególnie że systemy EAM w większości przypadków dostępne są w wersji mobilnej aplikacji, dzięki czemu skuteczne utrzymanie ruchu dostępne jest dla Ciebie niemal 24 godziny na dobę. Zarówno Ty, jak i Twoi pracownicy możecie mieć wgląd w przebieg prac i realizację zleceń w każdym miejscu, na każdym urządzeniu i o każdej porze. Dzięki temu nie tracimy kontroli w newralgicznych sytuacjach i możemy jeszcze szybciej reagować w sytuacjach nieprzewidzianych i kryzysowych. To kolejny aspekt, który wpływa na pozytywny wynik finansowy firmy - skrócenie czasu napraw usterek daje całkiem realne zyski. Spersonalizowany system stanowi duże oparcie zarówno dla Twoich finansów, jak i dla wygody i komfortu pracy Twoich pracowników, którzy dzięki niemu mogą pracować szybciej i wydajniej, koncentrując się na ściśle wytyczonych celach.