adres email

Tel.+48 22 882 54 56

Ikonka certyfikatu ISO 9001
Laptop, notebok i wydruki pozwalające analizować koszty i nakłady.
Ikona podstrony

Moduł "Koszty i Nakłady" - CMMS plan9000.net

Zasoby zużyte przy realizacji zleceń (koszty prac i nakłady inwestycyjne), filtrowanie i prezentacja danych w odniesieniu do urządzeń, kont i stanowisk kosztów.

Utrzymanie urządzeń na wysokim poziomie niezawodności oraz ograniczanie wystąpienia awarii wiąże się z ponoszonymi na ten cel kosztami. W przypadku utrzymania ruchu powinny być one rozpatrywane jako suma wszystkich kosztów związanych z posiadaniem i użytkowaniem wyposażenia. System CMMS plan9000.net służy gromadzeniu danych kosztowych związanych z prowadzonymi pracami, jak również zdefiniowaniu danych kosztowych, które wykorzystywane są w innych modułach. Rzeczywiste koszty poniesione na realizację prac notowane w systemie lub pochodzące z systemów zewnętrznych (np. gospodarki materiałowej). Rejestrowane są w podziale na materiały, robociznę, usługi i sprzęt oraz inne koszty wynikające z zarządzania przedsiębiorstwem. Koszty możemy przypisać do zleceń, a pośrednio do urządzeń, jednostek organizacyjnych, stanowisk kosztów, projektów. Dane umożliwia ocenę wykorzystania środków i stanową źródło informacji przy tworzeniu budżetówplanów nakładów, ocenie stanu zatrudnienia w działach serwisowych, optymalizacji stanów zapasów magazynowych, planowaniu wykorzystania firm zewnętrznych. Ułatwia także identyfikację urządzeń wymagających modernizacji ze względu na stan techniczny lub koszty eksploatacji.

Planowana robocizna

W systemie plan9000.net za pomocą interaktywnego kalendarza można przydzielać prace pomiędzy pracowników oraz zlecać im dodatkowe zadania w pozostałym do wykorzystania czasie. Kalendarz prezentuje planowany czas pracy z uwzględnieniem zarejestrowanych nieobecności i umożliwia reagowanie na zmieniającą się dostępność pracowników.

 System plan9000.net: Planowana robocizna

Planowane materiały

Podczas planowania prac w systemie można przypisać potrzebne zasoby do wykonania konkretnego zlecenia np. materiały czy części zamienne. Na podstawie tych danych mogą być generowane dokumenty magazynowe (pobrania materiałów) lub zamówienia do dostawców.

 System plan9000.net: Planowane materiały

Koszty prac i nakłady inwestycyjne

Jedną z możliwości przyjrzenia się kosztom jakie daje system plan9000.net jest lista kosztów w podziale na typy kosztów oraz informacje na temat konkretnego kosztu. Zależnie od potrzeb użytkownika mogą być one filtrowane, przeglądane, wyróżniane i przedstawiane w różnych układach. Lista ta daje również możliwość przeniesienia kosztów z jednego zlecenia na drugie.

System plan9000.net: Przykładowa lista kosztów ogólnych

Koszty materiałów

Przy wykonywaniu prac remontowych, konserwacyjnych czy inwestycyjnych zużywane są materiały. Koszty materiałów poniesionych na realizację prac notowane są w systemie plan9000.net nie tylko poprzez dodanie zapisu, ale również poprzez wydanie części z magazynu na potrzeby zleconych prac, które automatycznie przypisywane są do kosztów materiałów.

System plan9000.net: Tabela z kosztami materiałów

Koszty robocizny

Wszelkie prace wykonywane przy urządzeniach obciążają koszty robocizny. Koszty te mogą być notowane w systemie plan9000.net przy realizacji prac lub automatycznie przypisywane z kart pracy jako koszty robocizny w zleceniach.

System plan9000.net: Tabela z kosztami robocizny

Raport okresowe podsumowanie kosztów

Innym układem przedstawiającym koszty jest raport podsumowujący koszty według okresów. Grupuje on wybrane koszty poniesione na wykonanie prac.

System plan9000.net: Okresowe podsumowanie kosztów
Ikonka modułu personel Ikonka modułu magazyny i zamówienia