adres email

Tel.+48 22 882 54 56

Ikonka certyfikatu ISO 9001
Moduł systemu plan9000.net: Projekty.

CMMS blog - plan9000.net

Publikujęmy tu omówienia najważniejszych zaganień związanych z utrzymania ruchu i zarządzania produkcją. Dodajemy tutaj także aktualne informacje dotyczące rozwoju systemu plan9000.net

Cechy nowoczesnego systemu CMMS ("Główny Mechanik") 03.01.2020 r.

"Cechy nowoczesnego systemu CMMS" to tytuł artykułu jaki ukazał się w czasopiśmie "Główny Mechanik".
O istotnych cechach systemu CMMS obszernie wypowiadał się w tym artykule Paweł Jakubik, przedstawiciel firmy 4TECH, producent i dostawca systemu CMMS plan9000.net. Podkreślone są tam takie cechy jak mobilność, elastyczność, prezentacja danych w postaci atrakcyjnej grafiki oraz skalowalność systemu plan9000.net. Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzią tutaj.

Utrzymanie ruchu

Utrzymanie Ruchu (ang. maintenace) – to działania i procesy polegające na zapewnieniu (dostępności) sprawnych maszyn, urządzeń i instalacji zaangażowanych w proces produkcji. W ramach utrzymania ruchu można wyodrębnić zadania, które są wykonywane przez służby utrzymania ruchu (SUR) t.j. rejestr wyposażenia zakładu, remonty, przeglądy maszyn, usuwanie awarii, konserwacje, dbanie o stany magazynowe, zarządzanie gospodarką części zamiennych oraz maksymalizacja efektywności procesów produkcji. Zapewnienie ciągłości produkcji jest możliwe dzięki odpowiedzialnemu monitorowaniu wielu obszarów jednocześnie.

System CMMS

Computerised Maintenance Management Systems (CMMS) - system informatyczny wspomagający szeroko rozumiane Utrzymanie Ruchu w firmach produkcyjnych. System CMMS zazwyczaj obejmuje elementy zarządzania zasobami technicznymi firm (maszyny, narzędzia, instalacje, budynki, części zamienne) i ich strukturę, planowanie przeglądów, remonty, zarządzanie pracownikami, harmonogram prac, planowanie i realizowanie budżetów. Istotnym elementem CMMS jest rejestracja planowanych przeglądów, awarii, usterek, przestojów, konserwacji i remontów. Wiele systemów CMMS w tym plan9000.net może integrować się z systemami klasy ERP.

TPM

Total Productive Maintenance (pol. całościowe efektywne utrzymanie ruchu maszyn) – metoda, służąca zapewnieniu maksymalnej efektywności maszyn i urządzeń. Ważnym elementem jest efektywne działanie służb utrzymania ruchu przy pojawiających się sygnałach z produkcji (zgłoszenia awarii) oraz planowanie i działania prewencyjne. Służby utrzymania ruchu dążą do maksymalnego wykorzystania dostępnego czasu maszyny do produkcji wyrobów dobrej jakości. Dzięki odpowiedniej współpracy między utrzymaniem ruchu a produkcją można poprawić efektywności nawet mocno już wyeksploatowanych maszyn i znaczne zmniejszyć ryzyko awarii czy nieplanowanych przestojów. Celem działań w zakresie TPM jest wydłużenie okresu eksploatacji maszyn przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania urządzeń i maszyn. Podstawowymi wskaźnikami określającymi efektywność działania utrzymania ruchu są: MTBF, MTTR i MTTF.
Ciekawostka: Prekursorem w zastosowaniu metod TPM była japońska firma Denso z grupy Toyoty.

Wskaźniki TPM

MTBF (ang. Mean Time Between Failures) - Średni czas między awariami.

Raport MTBF MTTR (ang. Mean Time To Repair) - Średni czas potrzebny do naprawy awarii.

MTTF (ang. Mean Time To Failure) - Średni czas do wystąpienia awarii.

Karta PM

Karta PM (karta działań zapobiegawczych). System CMMS plan9000.net umożliwia wydruk karty działań zapobiegawczych dla urządzeń (karty PM) czyli ilustrowanej instrukcji wykonania obsługi urządzenia. Może ona zawierać informacje o typowych działaniach prewencyjnych (konserwacjach, przeglądach) lub o obsłudze autonomicznej urządzenia. Karty PM stanowią jeden z istotnych elementów wdrażania polityki TPM (Total Productive Maintenance).