CMMS adres email

Tel.+48 22 882 54 56

Ikonka certyfikatu ISO 9001
CMMS plan9000.net na tablecie, komputerze i smartfonie

CMMS plan9000.net: System dla utrzymania ruchu w Twojej firmie

Polski CMMS plan9000.net (Computerised Maintenance Management System) to nowoczesny i mobilny system dedykowany działom technicznym. Oferuje wsparcie w procesach utrzymania ruchu, takich jak prace prewencyjne i awaryjne, zarządzanie magazynem technicznym, personelem oraz podwykonawcami. Zapewnia także harmonogramowanie przeglądów oraz optymalizację wykorzystania urządzeń i obiektów technicznych. Wybierz nasz system CMMS, by zoptymalizować kontrolę nad procesami utrzymania ruchu w Twojej firmie.

System CMMS plan9000.net wyróżnia:


Logo modułu urzadzenia Logo modułu prace Logo modułu projekty Logo modułu personel Logo modułu koszty Logo modułu magazyn

Zaawansowana funkcjonalność systemu CMMS

Funkcjonalność naszego systemu CMMS obejmuje informacje o nadzorowanej infrastrukturze (ewidencja urządzeń), zarządzanie pracami, zasobami i związanymi z nimi kosztami oraz umożliwia analizę zgromadzonych danych pod kątem optymalizacji organizacyjnej i kosztowej.

Pulpit systemu CMMS plan9000.net

Nowoczesny i przyjazny interfejs użytkownika

Nasz system CMMS oferuje nowoczesny i intuicyjny interfejs, który umożliwia użytkownikom budowanie indywidualnego, aktywnego pulpitu aplikacji. Dzięki niemu mają oni szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji systemu CMMS. Dane są prezentowane w wybranym zakresie i układzie, w sposób atrakcyjny wizualnie, z możliwością wyróżniania nietypowych sytuacji. Użytkownicy mają także możliwość definiowania wskaźników, które mogą być prezentowane na pulpicie w postaci zegarów. Dodatkowo, system oferuje "asystentów", którzy prowadzą użytkownika przez najczęściej realizowane procesy, co znacząco ułatwia korzystanie z aplikacji.

Mobilny CMMS plan9000.net

Mobilny CMMS

Mobilny CMMS zapewnia dostęp do zasobów systemu dla SUR z każdego miejsca, przy użyciu dowolnego urządzenia z przeglądarką lub poprzez aplikacje CMMS. Pełna funkcjonalność systemu dostępna jest zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i smartfonach i tabletach. Użytkownicy mogą być aktywnie powiadamiani o istotnych wydarzeniach poprzez email i SMS, a zdjęcia wykonywane za pomocą smartfonu mogą ilustrować zgłoszenia i dokumentować prace.

Fragmenty puzle

Elastyczność, łatwość rozbudowy i integracji

Nasz system CMMS został zaprojektowany z myślą o możliwościach dostosowania do indywidualnych potrzeb klientów. Zastosowana technologia umożliwia integrację z innymi systemami w przedsiębiorstwie, takimi jak ERP czy MES, oraz działa w oparciu o preferowaną przez użytkownika platformę bazodanową. W naszym systemie wykorzystywane są również kody kreskowe i kody QR, co ułatwia pracę z systemem. Firma 4TECH zapewnia ciągły i dynamiczny rozwój systemu CMMS, uwzględniając sugestie i potrzeby użytkowników. Dzięki temu nasze rozwiązanie jest elastyczne, łatwe w rozbudowie oraz doskonale integruje się z istniejącymi systemami w firmie.

Wykres Pareto w systemie plan9000.net

Raporty i analizy

Zaawansowany interface użytkownika umożliwia analizę danych CMMS i ich eksport do arkuszy kalkulacyjnych w celu dalszej obróbki. System plan9000.net wyposażony jest w mechanizm raportowy umożliwiający wyliczanie wskaźników KPI istotnych w utrzymania ruchu (m. in. MTBF, MTTF, MTTR), analizy awarii i przestojów, wykorzystania zasobów i ich kosztów. Pozwala też generować karty TPM dla urządzeń.

CMMS plan9000.net - dostępny w chmurze

Nowoczesna architektura

Zastosowane rozwiązania technologiczne ułatwiają zarządzanie systemem CMMS i pozwalają elastycznie dostosowywać go do potrzeb klienta. Serwer systemu może być zainstalowany zarówno w zasobach własnych przedsiębiorstwa, jaki w środowiskach rozproszonych (w chmurze). Wykorzystanie "chmury" - udostępnionych poprzez sieć internetową serwerów aplikacji - umożliwia pracę w systemie CMMS bez angażowania własnych zasobów IT w modelu SaaS - oprogramowanie jako usługa. Zastosowanie tego modelu znacznie skraca czas potrzebny na wdrożenie oraz istotnie obniża późniejsze koszty utrzymania systemu.

Mobilny system CMMS

Program dla utrzymania ruchu

Program dla utrzymania ruchu stanowi niezbędny element efektywnego zarządzania działem technicznym w przedsiębiorstwie w współczesnych warunkach biznesowych. Zaawansowany system CMMS wykorzystywany przez działy techniczne, oferuje szereg funkcji zarządczych, obejmujących rejestry wyposażenia, nadzór techniczny, zarządzanie zaopatrzeniem, obieg dokumentacji, kontrolę personelu, przydział zadań i ich monitorowanie, a także analizę i ocenę działań związanych z utrzymaniem ruchu. Dzięki systemowi CMMS online dostęp do kluczowych danych jest możliwy z każdego miejsca, umożliwiając ciągły nadzór nad funkcjonowaniem firmy. Zarówno duże przedsiębiorstwa produkcyjne i logistyczne, jak i mniejsze firmy korzystają z tego rodzaju programów, ponieważ program dla utrzymania ruchu dostarcza niezawodne rozwiązania niezależnie od wielkości czy branży firmy. Umożliwiając szybką reakcję w sytuacjach kryzysowych, ułatwia rozwiązywać problemy, takie jak przerwy w produkcji, trudności w obiegu dokumentów czy niewłaściwego rozdziału zadań wśród personelu.

CMMS w chmurze - wygoda i bezpieczeństwo danych

CMMS plan9000.net w chmurze

Do niedawna wydawało się, że programy o rozbudowanej infrastrukturze wymagają ogromnej ilości miejsca na wewnętrznym serwerze przedsiębiorstwa. Rozwój technologii sprawił, że systemy CMMS mogą teraz działać w chmurze, eliminując obciążenie własnych serwerów. CMMS w chmurze umożliwia przechowywanie dowolnej ilości danych, co jest cenne zwłaszcza w pracy z ważną dokumentacją techniczną. Bezpieczeństwo danych to znacząca kwestia dla każdego przedsiębiorcy, a możliwość archiwizacji w chmurze pozwala na bezzwłoczne działanie w przypadku awarii sprzętu czy utraty danych. Dostęp do CMMS online dla wszystkich użytkowników gwarantuje nie tylko komfort, ale także szybką reakcję na zmiany. Śledzenie postępów projektów i kontrola nad nimi stają się łatwiejsze, co w przyszłości przekłada się na poprawę finansów firmy. W przypadku dużych przedsiębiorstw, szczególnie ważne staje się sprawne przetwarzanie informacji oraz komunikacja między pracownikami. CMMS online skraca czas potrzebny na przekazywanie komunikatów i zapewnia równoczesny dostęp do informacji dla wszystkich zainteresowanych stron. Używanie systemu CMMS w chmurze to nie tylko wygoda, ale także skuteczność i konkurencyjność przedsiębiorstwa. System CMMS w chmurze został zaprojektowany z myślą o pełnym bezpieczeństwie danych. Dostęp do danych odbywa się poprzez bezpieczny, szyfrowany protokół HTTPS, analogiczny do tych stosowanych w usługach bankowych. Dodatkowo system CMMS umożliwia ustawianie różnego dostępu dla różnych grup użytkowników. Możesz więc samodzielnie decydować, kto ma dostęp do poszczególnych obszarów programu, co pozwala na tworzenie własnej, spersonalizowanej struktury zabezpieczeń. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad danymi.

System CMMS - obsługa i funkcjonowanie

CMMS plan9000.net łatkaw obsługa

Nasz system CMMS został zaprojektowany z myślą o indywidualnych potrzebach każdego przedsiębiorstwa. Dzięki możliwości personalizacji poprzez wybór odpowiednich funkcji i sposobu prezentacji danych firmy mogą skupić się wyłącznie na funkcjonalnościach niezbędnych do efektywnego prowadzenia swojej działalności. To sprawia, że każde wdrożenie naszego systemu jest niepowtarzalne i dopasowane do konkretnych wymagań. Naszym celem było stworzenie środowiska, które pozwoli każdemu użytkownikowi dostosować system do własnych planów i potrzeb. Oferta naszej firmy nie kończy się na dostarczeniu spersonalizowanego rozwiązania. Rozumiemy, że wdrożenie systemu CMMS, zwłaszcza w małych lub nowo powstałych przedsiębiorstwach, może budzić pewne obawy związane z obsługą zaawansowanej technologii. Dlatego chcemy rozwiać te wątpliwości. Nasz program dla utrzymania ruchu charakteryzuje się atrakcyjnym wizualnie, intuicyjnym i logicznie uporządkowanym interfejsem, co minimalizuje ryzyko trudności w jego obsłudze nawet dla osób niezaznajomionych dotąd z tego rodzaju rozwiązaniami. Nawet najbardziej niedoświadczone osoby szybko opanują obsługę CMMS, ponieważ dostępne w systemie kreatory/asystenci krok po kroku prowadzi użytkownika. Dbamy o czytelność interfejsu poprzez odpowiednią wizualizację komend, co ułatwia zrozumienie funkcji systemu. Dodatkowo zapewniamy kompleksową obsługę techniczną, konsultacje oraz instrukcje i szkolenia dla pracowników, aby zapewnić pełne wsparcie przy wdrożeniu i użytkowaniu systemu CMMS.

Wdrożenie systemu CMMS w firmie

Wdrożenie naszego systemu w firmie nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej ani zaawansowanej infrastruktury komputerowej. Nasz program dla utrzymania ruchu moża szybko przygotować do uruchomienia, co sprawia, że jest dostępny z dowolnego miejsca i urządzenia. Oczywiście istnieje także możliwość instalacji systemu na własnych zasobach IT, jednak jest to rozwiązanie bardziej kosztowne i mniej opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej. Wdrożenie CMMS w chmurze przebiega sprawnie i bezproblemowo. Nie wymaga znaczących nakładów finansowych ani sprzętowych, ponieważ CMMS można szybko dostosować do potrzeb firmy, wystarczy udostępnienie użytkownikom loginów i haseł do indywidualnych kont. Dodatkowo oferujemy pełne wsparcie podczas uruchamiania programu, dostosowując go do możliwości i infrastruktury wewnętrznej firmy. Nasze wsparcie obejmuje zarówno etap planowania, jak i szkolenie personelu podczas wdrażania systemu CMMS, a także pełne wsparcie techniczne po zakończeniu procesu wdrożenia. Z uwagi na fakt, że wielu naszych klientów to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa, postanowiliśmy zapewnić elastyczność naszego systemu. Dlatego też oferujemy możliwość rozbudowy programu CMMS o dodatkowe moduły i funkcjonalności, które będą odpowiadać rosnącym potrzebom Twojej firmy.