CMMS adres email

Tel.+48 22 882 54 56

Ikonka certyfikatu ISO 9001
CMMS plan9000.net na tablecie, komputerze i smartfonie

System CMMS dla utrzymania ruchu

Polski system CMMS plan9000.net (Computerised Maintenance Management System) to nowoczesne i mobilne oprogramowanie dla działów wsparcia technicznego, wspomagające wszystkie procesy utrzymania ruchu,takie jak prace prewencyjne i awaryjne, zarządzenie magazynem technicznym, personelem i podwykonawcami, harmonogramowania przeglądów a także optymalizację wykorzystania urządzeń i obiektów technicznych.

System CMMS plan9000.net wyróżnia:


Logo modułu urzadzenia Logo modułu prace Logo modułu projekty Logo modułu personel Logo modułu koszty Logo modułu magazyn

Zaawansowana funkcjonalność

Funkcjonalność systemu CMMS obejmuje informacje o nadzorowanej infrastrukturze (ewidencja urządzeń), zarządzanie pracami, zasobami i związanymi z nimi kosztami oraz umożliwia analizę zgromadzonych danych pod kątem optymalizacji organizacyjnej i kosztowej.

Pulpit systemu plan9000.net

Nowoczesny i przyjazny interface

Każdy użytkownik buduje indywidualny, aktywny pulpit aplikacji zapewniający dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji systemu CMMS. Dane mogą być prezentowane w wybranym zakresie i układzie, w atrakcyjnej formie wizualnej, z możliwością wyróżniania sytuacji nietypowych lub wymagających interwencji. Definiowane przez użytkownika wskaźniki mogą być prezentowane na pulpicie w postaci zegarów. Najczęściej realizowane procesy mogą być rejestrowane z pomocą "asystentów" prowadzących uzytkownika.

Mobilny system CMMS plan9000.net

Pełna mobilność

System zapewnia dostęp do zasobów CMMS z każdego miejsca, przy użyciu dowolnego urządzenia z przeglądarką lub poprzez aplikację mobilną CMMS. Pełna funkcjonalność systemu dostępna jest zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i tabletach i smartfonach. Użytkownicy mogą być aktywnie powiadamiani o istotnych wydarzeniach poprzez email i SMS, a zdjęcia wykonywane za pomocą smartfonu mogą ilustrować zgłoszenia i dokumentować prace.

Fragmenty puzle

Elastyczność, łatwość rozwoju oraz możliwości integracji

Konstrukcja systemu daje duże możliwości dostosowania standardowej funkcjonalności CMMS do indywidualnych potrzeb klienta. Zastosowana technologia umożliwia integrację z innymi systemami w przedsiębiorstwie (np. ERP, MES) oraz pozwala działać w oparciu o preferowaną przez użytkownika platformę bazodanową. W pracy z system mogą być wykorzystywane kody kreskowe i kody QR. Firma 4TECH zapewnia stały i dynamiczny rozwój systemu, uwzględniając w nim postulaty użytkowników.

Wykres Pareto w systemie plan9000.net

Raporty i analizy

Zaawansowany interface użytkownika umożliwia analizę danych CMMS i ich eksport do arkuszy kalkulacyjnych w celu dalszej obróbki. System plan9000.net wyposażony jest w mechanizm raportowy umożliwiający wyliczanie wskaźników KPI istotnych w utrzymania ruchu (m. in. MTBF, MTTF, MTTR), analizy awarii i przestojów, wykorzystania zasobów i ich kosztów. Pozwala też generować karty TPM dla urządzeń.

CMMS plan9000.net - dostępny w chmurze

Nowoczesna architektura

Zastosowane rozwiązania technologiczne ułatwiają zarządzanie systemem i pozwalają elastycznie dostosowywać go do potrzeb klienta. Serwer systemu może być zainstalowany zarówno w zasobach własnych przedsiębiorstwa, jaki w środowiskach rozproszonych (w chmurze). Wykorzystanie "chmury" - udostępnionych poprzez sieć internetową serwerów aplikacji - umożliwia pracę w systemie CMMS bez angażowania własnych zasobów IT w modelu SaaS - oprogramowanie jako usługa. Zastosowanie tego modelu znacznie skraca czas potrzebny na wdrożenie oraz istotnie obniża późniejsze koszty utrzymania systemu.

System CMMS

Program CMMS, czyli Computerised Maintenance Management System, to system, bez którego niemożliwym już dzisiaj jest efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem oraz utrzymanie ruchu w firmie. Głównie stosowany przez działy techniczne system klasy CMMS realizuje szereg funkcji zarządczych związanych z: rejestrem wyposażenia firmy, procedurami nadzoru technicznego, zaopatrzeniem w materiały i części zamienne, obiegiem dokumentacji techniczno-ruchowej, nadzorem personelu, przydziałem zadań i rozliczeniem ich realizacji, analizą i oceną działań w sferze utrzymania ruchu przedsiębiorstwa i wiele innych. System pozwala na dostęp do wszystkich danych niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy, dzięki czemu umożliwia stały nadzór nad funkcjonowaniem firmy. Z programu CMMS korzystają zarówno wielkopowierzchniowe przedsiębiorstwa produkcyjne, magazynowe, jak i mniejsze firmy. Niezależnie od branży, w jakiej działa Twoja firma, niezależnie od tego, czym się zajmuje i ilu zatrudnia ludzi system CMMS online to rozwiązanie, które pozwoli Ci przede wszystkim na szybką reakcję w sytuacjach kryzysowych, gdyż umożliwia wczesne wykrywanie punktów zapalnych, takich jak przestój w produkcji, problem z obiegiem dokumentów czy nieefektywne rozdysponowanie zadań wśród personelu.

CMMS w chmurze - wygoda i pełne bezpieczeństwo danych

Wydawać by się mogło, że ze względu na swą szeroką infrastrukturę,program wymaga od użytkownika niebotycznie dużej ilości miejsca na serwerze wewnętrznym przedsiębiorstwa. Na szczęście to już przeszłość, gdyż system klasy CMMS może w pełni funkcjonować i gromadzić dane w chmurze, dzięki czemu nie musimy obawiać się o obciążenia serwerów. Daje nam to przede wszystkim duże oszczędności finansowe, ponieważ nie wymaga od nas wydawania pieniędzy na kolejne miejsca na serwerze. CMMS w chmurze pozwala na gromadzenie dowolnej ilości danych, co znacząco ułatwia też pełną ich archiwizację. Każdy przedsiębiorca doskonale wie, jak jest ona ważna, szczególnie w przypadku dokumentacji technicznej. Dostęp do CMMS online dla wszystkich jego użytkowników to gwarancja wygody i możliwość szybkiej reakcji na wszelkie zmiany. To także jeszcze lepsza kontrola nad realizowanymi projektami, co w przyszłości przekłada się znacząco na korzystny wynik rachunku zysków i strat. Dzięki dostępowi do CMMS online oszczędzamy znacząco czas na przetwarzanie informacji, obieg ważnych komunikatów, docieramy także do wszystkich użytkowników jednocześnie, co ma szczególne znaczenie w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Nie musisz się także obawiać o bezpieczeństwo danych przetwarzanych w chmurze. Zgodnie z założeniami RODO, dane w chmurze są bezpieczne, choć wiadomo, każda firma powinna mieć opracowany system ich kontroli. CMMS w chmurze robi to za Ciebie, gdyż zaprojektowaliśmy go tak, aby był w pełni bezpieczny. Dostęp do danych realizowany jest przez bezpieczny, szyfrowany protokół HTTPS, podobnie jak w przypadku usług bankowych. Możesz także w dowolny sposób ustawiać sfery dostępności wybranych obszarów w programie CMMS dla odpowiednich grup użytkowników, dzięki czemu tworzysz własną, bezpieczną infrastrukturę i sieć powiązań.

System klasy CMMS - obsługa i funkcjonowanie

Nasz program CMMS został zaprojektowany w taki sposób, aby każde przedsiębiorstwo mogło spersonalizować go adekwatnie do swoich potrzeb. Wybierając odpowiednie moduły możesz skoncentrować się na tych funkcjonalnościach oprogramowania, które bezpośrednio dotyczą Twojej działalności i dostosować ją do swoich potrzeb. To sprawia, że każdy z naszych systemów CMMS jest unikatowy i jedyny w swoim rodzaju. Na tym właśnie najbardziej nam zależało - stworzyć takie środowisko, które każdy będzie mógł niejako zaaranżować do swoich planów oraz potrzeb.

To jednak nie wszystko. Doskonale wiemy, że system klasy CMMS oraz jego wdrożenie, szczególnie w małym, lub nowo powstałym przedsiębiorstwie może łączyć się z różnego rodzaju obawami, związanymi z obsługą zaawansowanej technologii. Dlatego takie obawy chcemy jednoznacznie rozwiać. Nasz program CMMS to przede wszystkim atrakcyjny wizualnie, ale też intuicyjny i logicznie uporządkowany interfejs, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko trudności w oswojeniu się z nim nawet przez osoby, które do tej pory nie miały do czynienia z pracą opartą o takie rozwiązania. Nawet najbardziej niedoświadczone osoby szybko nauczą się pełnej obsługi CMMS online, gdyż system sam prowadzi użytkownika, za przysłowiową “rękę”. Zadbaliśmy o odpowiednią wizualizację komend co czyni CMMS przejrzystym i naprawdę łatwo pozwala się domyślić, czemu dane funkcjonalności służą.

Gwarantujemy także pełną obsługę techniczną oraz konsultacje i odpowiedni zakres instrukcji, oraz szkoleń dla pracowników.

Wdrożenie systemu klasy CMMS w firmie

Samo wdrożenie systemu w firmie nie wymaga od niej szczególnego zaawansowania technicznego ani nadzwyczajnej infrastruktury komputerowej. Jak już wspomnieliśmy program CMMS może swobodnie zostać osadzony w chmurze. Oczywiście nie jest to jedyne rozwiązanie. jeżeli bardzo Ci na tym zależy, oczywiście możesz system klasy CMMS na własnych zasobach IT. Jest to jednak rozwiązanie kosztowniejsze i w dłuższej perspektywie mało opłacalne. Wdrożenie CMMS w chmurze w przedsiębiorstwie przebiega szybko i bezproblemowo. Nie wymaga znacznych nakładów finansowych ani sprzętowych, gdyż CMMS online szybko można zaadaptować wśród wszystkich użytkowników - wystarczy udostępnienie im loginów i haseł do indywidualnych kont.

Dodatkowo wspieramy wszystkich naszych klientów podczas uruchamiania programu, którego ostateczny kształt dostosowujemy do możliwości i wewnętrznej infrastruktury firmy. Możesz liczyć na nasze wsparcie zarówno na etapie planowania, jak i w trakcie szkolenia personelu podczas wdrażania systemu klasy CMMS, a także na pełne wsparcie techniczne po jego ukończeniu. Ponieważ znaczna ilość naszych klientów to stale rozwijające się przedsiębiorstwa, postanowiliśmy postawić na elastyczność i możliwość rozbudowy programu CMMS w przyszłości o kolejne moduły i funkcjonalności, adekwatne do zmieniających się potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.