adres email

Tel.+48 22 882 54 56

Ikonka certyfikatu ISO 9001
Baner planowania

Planowanie prac w systemie CMMS plan9000.net

System plan9000.net posiada nowoczesny mechanizm planowania prac.
Funkcjonalność ta umożliwia generację i regenerację planów prac dla urządzeń, opartą na zdefiniowaniu jednej z 5 metod planowania:

  • planowanie "krokowe" - wskazanie daty następnej planowanej pracy przy wykonaniu poprzedniej
  • stały odstęp pomiędzy kolejnymi planowanymi pracami
  • planowanie według kalendarza - określanie dni tygodnia, miesiąca lub roku, w których będą wykonywane prace
  • przewidywanie przekroczenia liczników - predykcja osiągnięcia założonych limitów przebiegu (motogodzin, kilometrów, cykli itp.)
  • planowanie według kalendarza - określanie dni tygodnia, miesiąca lub roku, w których będą wykonywane prace
  • jednorazowo przed upływem terminu gwarancji - zaplanowanie przeglądu weryfikującego stan urządzenia przed zakończeniem gwarancji

Zaplanowane prace można przeglądać zarówno w postaci listy zleceń do wykonania w przyszłości jak również w postaci graficznego harmonogramu prac, pozwalającego w przejrzysty sposób zaprezentować jakie prace będą do wykonania w określonym okresie. W przypadku np. spiętrzenia prac w krótkim czasie można ręcznie korygować plany na harmonogramie przesuwając je w przód lub w tył lub korygując czas ich trwania, co znajdzie odzwierciedlenie w zapisach w liście.
Harmonogram pozwala na przeglądanie prac w różnym układzie i w odniesieniu do wielu aspektów jakie dotyczą urządzeń. Tak przygotowana metoda harmonogramowania może być wykorzystywana dla wielu urządzeń.