adres email

Tel.+48 22 882 54 56

Ikonka certyfikatu ISO 9001
Stalowa konstrukcja hali przemysłowej

Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji w systemie CMMS plan9000.net

Do obsługi przedsięwzięć długoterminowych w systemie plan9000.net przygotowany został moduł projekty. Zapisy projektów obejmują podstawowe dane, szczegółowe opisy i powiązane z nimi dokumenty.
W projektach można również określić przewidziane nakłady finansowe, czyli budżet na realizację przedsięwzięcia.
Projektami mogą zostać objęte zadania o różnym poziomie złożoności: wieloetapowe przedsięwzięcia inwestycyjne czy planowane remonty, jak również zadania bieżące, które mogą korzystać z projektów jako narzędzi nadzoru nad wydatkowanymi środkami.
Realizacja projektów polega na wykonywaniu składowych działań, notowanych w systemie jako zlecenia. Wykonaniu zleceń towarzyszą koszty obciążające projekt.
W projekcie dostępne są informacje o podjętych działaniach (zleceniach), stanie realizacji nakładów finansowych, a także o środkach pozostałych do dyspozycji lub przekroczeniach założonego budżetu.
Projekty przedstawione mogą być w formie listy lub w postaci graficznego, interaktywnego harmonogramu.