adres email

Tel.+48 22 882 54 56

Ikonka certyfikatu ISO 9001
Menadżer korzystający z programu plan9000.net na tablecie

Łatwa komunikacja system CMMS plan9000.net

Do rozpoczęcia pracy z systemem wystarczy uruchomienie skrótu w przeglądarce internetowej.
System komunikuje się z użytkownikiem poprzez nowoczesny i przyjazny interface.
Każdy użytkownik buduje indywidualny pulpit aplikacji, dostosowany do swoich potrzeb i zapewniający dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji.
Dane prezentowane są w wybranym zakresie i układzie, w atrakcyjnej formie wizualnej, z możliwością wyróżniania sytuacji nietypowych lub wymagających interwencji.
Sposoby komunikowania się z systemem są takie same we wszystkich modułach.
System podpowiada dopuszczalne wartości pól, kontroluje spójność wprowadzonych danych i informuje o występujących nieprawidłowościach. Może także powiadamiać użytkownika o wystąpieniu wybranych zdarzeń poprzez e-mail.