CMMS adres email

Tel.+48 22 882 54 56

Ikonka certyfikatu ISO 9001
CMMS plan9000.net na tablecie, komputerze i smartfonie

Rejestracja awarii

Szczególnie w dużych firmach odczuwa się negatywne i często długofalowe skutki niespodziewanych usterek użytkowanego sprzętu – urządzenia, które uległy awarii i których nie ma w wewnętrznym spisie inwentarzowym firmy są nie lada kłopotem dla serwisantów. Ich anonimowość zwiększa straty i generuje koszty napraw, ponieważ w pierwszej kolejności wymagają odszukania ich niezbędnych danych technicznych, znalezienia źródła usterki, a dopiero później wyszukania oraz zamówienia części zamiennych i zlecenia wykonania wymiany czy naprawy nierzadko zewnętrznej firmie. W tym czasie straty firmy mogą być już liczone w tysiącach złotych. Można temu jednak zapobiec, wybierając rozsądne narzędzia do zarządzania posiadanym parkiem maszyn, ale przede wszystkim do rejestrowania i usuwania awarii.

Dlaczego rejestracja awarii jest taka ważna?

Zapisanie w odpowiednim programie do rejestrowania awarii wszelkich zdarzeń związanych z wykorzystywanymi w procesie produkcji maszynami ma wiele zalet. Przede wszystkim znacznie skraca czas potrzebny na przywrócenie pełnej sprawności parku maszyn i jego ponowne uruchomienie, co w zakładach wymagających utrzymania ciągłego ruchu jest szczególnie ważne.

Moduł systemu CMMS do rejestracji awarii służy do szybkiego powiadomienia pracowników służb utrzymania ruchu o zaistniałej usterce lub awarii urządzenia, maszyny, sprzętu, instalacji lub obiektu. Dlatego w module powinno się znaleźć miejsce na niezbędne informacje ułatwiające niezwłoczną interwencję służb UR tj.: urządzenie, którego dotyczy problem, opis problemu, data wystąpienia problemu, przyczyna i priorytet problemu. Można też dołączyć plan lub schemat ze znaczonym, uszkodzonym urządzeniem. Dodatkowo można dodać zdjęcie urządzenia ze wskazaną dokładną lokalizacją usterki. Dzięki temu skrócony zostanie czas reakcji na zgłoszenie.

Dodatkowymi modułami związanymi z rejestracją usterek i awarii są dane związane z czasem potrzebnym fachowcom na opanowanie sytuacji oraz nakładem finansowym, jaki był potrzebny do unormowania pracy w firmie. Dzięki temu znacznie łatwiej można gospodarować nie tylko posiadanymi zasobami, ale przede wszystkim budżetem. Informacje dotyczące przebiegu prac po zarejestrowaniu awarii będą też jasno wskazywać na obszary, jakie wymagają bliższego przyjrzenia się pod kątem technicznym. System CMMS rejestracji awarii powinien umożliwiać analizę występujących awarii, a także wyliczać podstawowe wskaźniki TPM, takie jak czasy reakcji na awarie (MTTR), średnie czasy między awariami (MTBF), czy procent dostępności maszyn.

Jak powinno wyglądać profesjonalne rejestrowanie awarii?

Sama rejestracja awarii powinna być łatwa, intuicyjna i przebiegać jak najszybciej. Pełna automatyzacja tego procesu oraz połączenie modułu odpowiedzialnego za zgłoszenie awarii z pozostałą częścią systemu CMMS pozwala na błyskawiczny przesył najważniejszych danych i odpowiednio szybką reakcję personelu, serwisantów czy firm zewnętrznych, którym zlecane są prace naprawcze. Dzięki zminimalizowaniu ilości spraw administracyjnych, podjęcie konkretnych zadań jest znacznie prostsze, a sama usterka jest możliwa do wyeliminowana w znacznie krótszym czasie. Specjalne moduły, zawarte w nowoczesnych systemach CMMS i służące do rejestracji awarii, to narzędzia szyte na miarę potrzeb nowoczesnych, dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości.