adres email

Tel.+48 22 882 54 56

Ikonka certyfikatu ISO 9001
Kobieta przeglądająca na ekranie komputera tabelę z przedsięwzięciami długoterminowymi przedsiębiorstwa.

Wstęp

Publikujęmy tu omówienia najważniejszych zaganień związanych z utrzymania ruchu i zarządzania produkcją. Dodajemy tutaj także aktualne informacje dotyczące rozwoju systemu plan9000.net

Cechy nowoczesnego systemu CMMS ("Główny Mechanik") 03.01.2020 r.

"Cechy nowoczesnego systemu CMMS" to tytuł artykułu jaki ukazał się w czasopiśmie "Główny Mechanik".
O istotnych cechach systemu CMMS obszernie wypowiadał się w tym artykule Paweł Jakubik, przedstawiciel firmy 4TECH, producent i dostawca systemu CMMS plan9000.net. Podkreślone są tam takie cechy jak mobilność, elastyczność, prezentacja danych w postaci atrakcyjnej grafiki oraz skalowalność systemu plan9000.net. Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzią tutaj.

Utrzymanie ruchu

Utrzymanie Ruchu (ang. maintenace) – to działania i procesy polegające na zapewnieniu (dostępności) sprawnych maszyn, urządzeń i instalacji zaangażowanych w proces produkcji. W ramach utrzymania ruchu można wyodrębnić zadania, które są wykonywane przez służby utrzymania ruchu (SUR) t.j. rejestr wyposażenia zakładu, remonty, przeglądy maszyn, usuwanie awarii, konserwacje, dbanie o stany magazynowe, zarządzanie gospodarką części zamiennych oraz maksymalizacja efektywności procesów produkcji. Zapewnienie ciągłości produkcji jest możliwe dzięki odpowiedzialnemu monitorowaniu wielu obszarów jednocześnie.

System CMMS

Computerised Maintenance Management Systems (CMMS) - system informatyczny wspomagający szeroko rozumiane Utrzymanie Ruchu w firmach produkcyjnych. System CMMS zazwyczaj obejmuje elementy zarządzania zasobami technicznymi firm (maszyny, narzędzia, instalacje, budynki, części zamienne) i ich strukturę, planowanie przeglądów, remonty, zarządzanie pracownikami, harmonogram prac, planowanie i realizowanie budżetów. Istotnym elementem CMMS jest rejestracja planowanych przeglądów, awarii, usterek, przestojów, konserwacji i remontów. Wiele systemów CMMS w tym plan9000.net może integrować się z systemami klasy ERP.

TPM

Total Productive Maintenance (pol. całkowite produktywne utrzymanie ruchu maszyn) – metoda, służąca zapewnieniu maksymalnej efektywności maszyn i urządzeń. Ważnym elementem jest efektywne działanie służb utrzymania ruchu przy pojawiających się sygnałach z produkcji (zgłoszenia awarii) oraz planowanie i działania prewencyjne. Służby utrzymania ruchu dążą do maksymalnego wykorzystania dostępnego czasu maszyny do produkcji wyrobów dobrej jakości. Dzięki odpowiedniej współpracy między utrzymaniem ruchu a produkcją można poprawić efektywności nawet mocno już wyeksploatowanych maszyn i znaczne zmniejszyć ryzyko awarii czy nieplanowanych przestojów. Celem działań w zakresie TPM jest wydłużenie okresu eksploatacji maszyn przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania urządzeń i maszyn. Podstawowymi wskaźnikami określającymi efektywność działania utrzymania ruchu są: MTBF, MTTR i MTTF.
Ciekawostka: Prekursorem w zastosowaniu metod TPM była japońska firma Denso z grupy Toyoty.

Wskaźniki TPM

MTBF (ang. Mean Time Between Failures) - Średni czas między awariami.

MTTR (ang. Mean Time To Repair) - Średni czas potrzebny do naprawy awarii.

MTTF (ang. Mean Time To Failure) - Średni czas do wystąpienia awarii.